Tin tức

Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Công nhận Năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ “Bảo dưỡng và thử xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị nâng hạ và cơ cấu nhả có tải”

Ngày đăng : 07/09/2023

Cục Đăng kiểm Việt Nam (VIRES) đã cấp cho Xí nghiệp cơ điện Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ số...

Thông tin đoàn thể

CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT THIẾU NHI CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 NĂM 2022

Ngày đăng : 27/09/2022

Mong muốn tạo sân chơi thật ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi, con em CBCNV nhân dịp ngày Tết của Thiếu Nhi với thật nhiều ...