Hiệu quả từ giải pháp “Hoán cải hệ thống điều khiển và báo tải, báo góc cho các cẩu DEMAG” 
Năm 2023, phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật công nghệ tại Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro đã đóng góp không nhỏ vào thành quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, giúp tiết kiệm hàng trăm ngàn USD chi phí đầu vào. 
Trong số các sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao có giải pháp “ Hoán cải hệ thống điều khiển và báo tải, báo góc cho các cẩu DEMAG” do nhóm kỹ sư xí nghiệp cơ điện thực hiện, giúp Vietsovpetro tiết kiệm hơn 3,7 tỷ đồng. Đây cũng là giải pháp đạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2023.