Xí nghiệp cơ điện - VSP với Giải pháp “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trạm sinh hơi cao áp di động”Trạm sinh hơi cao áp được dùng để tạo ra nguồn hơi nóng bão hòa cao áp để rửa dầu cặn ở các giếng, các đường ống và các bể chứa, các thiết bị van và các thiết bị công nghệ dầu khí khác. Trong những năm qua, Liên doanh Việt Nga Vietsopetro phải nhập các trạm sinh hơi cao áp di động từ CHLB Nga để phục vụ nhu cầu sản xuất. Trong bối cảnh chiến sự Nga-Ucraina kéo dài chưa có hồi kết, chuỗi cung ứng từ các nhà sản xuất ở Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên liên doanh không thể nhập khẩu thiết bị này.
Xuất phát từ thực tế trên, một nhóm kỹ sư Xí nghiệp cơ điện – Liên doanh Việt Nga Vietsopetro đã triển khai giải pháp "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trạm sinh hơi cao áp di động" và đưa vào ứng dụng thành công. Giải pháp này đã đạt giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT lần thứ XII năm 2022  -2023 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tháng 11/2023.