Sản phẩm, dịch vụ khác

Trong công nghiệp, khí kỹ thuật được sản xuất theo phương pháp chưng luyện không khí ở nhiệt độ thấp. Trạm tách khí theo phương pháp này thường đồng thời cho ra sản phẩm: nitơ, oxy và một số khí hiếm khác.
Xí nghiệp Cơ Điện được trang bị một dây chuyền công nghệ hiện đại để sản xuất tất cả các loại cáp thép treo buộc hàng. Sản phẩm cáp thép của XNCĐ đã được sử dụng rộng rãi cho các khách hàng trong và ngoài Vietsovpetro đảm bảo chất lượng quốc tế và được cơ quan đăng kiểm như NDV, GL, BV… cấp chứng chỉ.