Dịch vụ BDSC, kiểm định các thiết bị điện

Các loại hình dịch vụ: Vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa các trạm phát điện và hệ thống truyền tải điện trên các công trình bờ của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tiêu thụ điện trên các công trình biển và bờ.Bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu các loại thiết bị điện, thiết bị điện phòng nổ. Đo kiểm thí nghiệm điện tại các công trình bờ và biển.Lắp đặt, hiệu chỉnh, thử nghiệm và đưa vào hoạt động các hệ thống, thiết bị điện. Thiết kế, chế tạo các loại tủ điện điều khiển, tủ phân phối điện.
Xí nghiệp Cơ Điện cung cấp đội ngũ nhân lực được đào tạo và nhận chứng chỉ của các trung tâm đào tạo uy tín, chuyên nghiệp, thường xuyên thực hiện việc dưỡng và sửa chữa máy phát tại các công trình biển và bờ cho các đơn vị trong và ngoài Vietsovpetro. Xí nghiệp Cơ điện cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về bảo dưỡng máy phát trên các công trình biển và bờ có công suất đến 6MW như:
Hiện nay, Xí nghiệp Cơ điện là đơn vị đầu tiên và cũng là đơn vị duy nhất tại khu vực phía nam Việt Nam có đủ năng lực và khả năng thực hiện các dịch vụ đại tu và sửa chữa các thiết bị điện phòng nổ ( máy phát điện, động cơ điện, tủ điện, hộp nối, …v…v…).
Cùng với hơn 30 năm phát triển trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị năng lượng trên các công trình của Vietsovpetro và các khách hàng ngoài, Xí nghiệp Cơ điện đã song song thực hiện các dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị điện trên các công trình bờ và biển:
Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện trên các công trình của Vietsovpetro và các khách hàng ngoài, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, xí nghiệp Cơ Điện cung cấp cho khách hàng các dịch vụ: