Dịch vụ BDSC, kiểm định các thiết bị điện

1.    Các loại hình dịch vụ
-         Vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa các trạm phát điện và hệ thống truyền tải điện trên các công trình bờ của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.
-         Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tiêu thụ điện trên các công trình biển và bờ.
-         Bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu các loại thiết bị điện, thiết bị điện phòng nổ.
-         Đo kiểm thí nghiệm điện tại các công trình bờ và biển.
-         Lắp đặt, hiệu chỉnh, thử nghiệm và đưa vào hoạt động các hệ thống, thiết bị điện.
-         Thiết kế, chế tạo các loại tủ điện điều khiển, tủ phân phối điện. 


Đại tu thành công máy phát KATO cho khách hàng Hoang Long – Hoan Vu JOC
 
2.    Chứng chỉ:
-         Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO-9001-2008 tích hợp cùng các Hệ thống an toàn sức khoẻ nghề nghiệp theo OHSAS 18001 và bảo vệ môi trường theo ISO 14001, được Đăng kiểm Bereau Veritas cấp chứng chỉ phù hợp.
-         Các chứng chỉ cho các dịch vụ, sản phẩm đặc thù của X.DVKTĐ:
+ Chứng chỉ công nhận Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật điện phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025- VILAS 215
+ Chứng chỉ công nhận Phân xưởng bảo dưỡng sửa chữa đại tu thiết bị điện phòng nổ theo tiêu chuẩn IEC 60079-19


Chứng chỉ VILAS 215


Chứng chỉ BDSC thiết bị Điện phòng nổ
http://iecex.iec.ch/iecex/exs.nsf/ex_sf.xsp?v=s

 
3.    Nguồn lực:
XNCĐ có 95 CBCNV thường xuyên tham gia công tác Dịch vụ Kỹ thuật điện trong đó 26 cán bộ công nhân viên có trình độ từ đại học trở lên và 69 công nhân kỹ thuật điện được thường xuyên tham gia các khóa đào về an toàn, chuyên môn nghiệp vụ như:
-         Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phòng nổ theo tiêu chuẩn IEC 679
-         Thiết kế điện theo tiêu chuẩn IEC
-         Vận hành - Bảo dưỡng UPS SOCOMEC Mastery
-         Kỹ năng cài đặt và KT thiết bị Ro le bảo vệ
-         Đào tạo, cấp chứng chỉ đấu nối cáp trung thế
-         Vận hành, bảo dưỡng thiết bị điện cao áp
-         Đào tạo thử nghiệm cáp theo tiêu chuẩn VFL & PD
4.    Cơ sở vật chất
Các xưởng, phòng thí nghiệp được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để thực hiện các dịch vụ BDSC, đại tu thiết bị điện như:
-         Phòng thí nghiệm điện VILAS 215 phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC-17025, có xe thí nghiệm điện chuyên dụng và các máy móc thí nghiệm điện hiện đại.
-         Xưởng sửa chữa, đại tu thiết bị điện theo tiêu chuẩn IEC 60079 -19 được Đăng kiểm Germanisher Lloyd (nay là DNV-GL) công nhận và cấp chứng chỉ phù hợp, Trạm thử tải các động cơ điện công suất đến 300 kW, tần số 50/60 Hz, Hệ thống thử động cơ một chiều (DC) công suất đến 1.000 kW, có các bộ tải để thử tải máy phát điện công suất đến 1500 kW.
-         Với 7 trạm phát điện tổng công suất 12.724 kW, 26 trạm biến áp tổng công suất 52.545 kVA và 6 máy phát điện di động công suất từ 40 đến 1000kVA.
-         Các thiết bị chuyên dụng thường xuyên được đầu tư hiện đại, hiệu chuẩn theo yêu cầu nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất:
          + Bộ biến tần thử tải các động cơ tần số 60Hz, điện áp từ 380-690 VAc, công suất từ 1-200 kW
          + Thiết bị kiểm tra, thử nghiệm rơle SVERKER 650
          + Thiết bị kiểm tra, thử nghiệm cáp điện trung áp một chiều HPG 70-K
          + Hệ thống thử tải động cơ có công suất đến 350KW
          + Máy gia công thanh cái


 
Hệ thống thử nghiệm động cơ điện 3 pha không đồng bộ
 
 
5.     Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu:
-         Vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các tổ hợp máy phát điện bằng động cơ diesel, mạng truyền tải và phân phối điện, các thiết bị tiêu thụ điện trên các công trình bờ.
-         Đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện phòng nổ theo tiêu chuẩn IEC 60079-19.
-         Đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy phát điện, động cơ điện công suất đến 13 MW, điện áp tới 6.3 kV.
-         Đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng các máy biến áp khô, biến áp dầu có công suất đến 10.000 kVA điện áp đến 22 kV.
-         Lắp đặt, đấu nối, sửa chữa các đường cáp điện tới 22 kV ngoài biển, trong bờ.
-         Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện và thiết bị điện bằng các phương tiện kiểm tra hiện đại.
-         Thử nghiệm tại công trường các loại cáp điện cao thế với điện áp thử lên tới 110/130 kVAC/kVDC.
-         Kiểm định và cấp chứng chỉ cho các loại thiết bị điện và khí cụ điện (СB, VCB, ACB, MCB, MCCB, Công tắc tơ, Rơle điện tử...).
-         Kiểm định và cấp chứng chỉ cho các loại thiết bị điện phòng nổ.
-         Thử không tải động cơ điện một chiều công suất đến 1.000 kW.
-         Thiết kế, chế tạo các sản phẩm ngành điện: tủ phân phối điện, tủ điều khiển, hộp đấu dây, máng cáp điện các loại, hộp nối cho cáp biển ngầm điện áp đến 22 kV, bộ thử tải công suất đến 1500 kW, tủ hoà đồng bộ cho các máy phát điện, các trạm máy biến áp hợp bộ công suất tới 6.300 kVA, điện áp tới 22 kV, các trạm máy phát điện di động công suất đến 1.000 kW.


Bảo dưỡng máy phát điện trên giàn khoan


Kiểm tra, dò tìm và xử lý sự cố dứt cáp ngầm

 
Tủ điện của hệ thống KTP 6300 KVA do XNCĐ chế tạo cho Vietsovpetro
6.    Đối tác - Dự án:
Ngoài việc đáp ứng mọi nhu cầu của Vietsovpetro, XNCĐ đã và đang cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các khách hàng đối tác bên ngoài Vietsovpetro như:
-         Sửa chữa, thử nghiệm và cấp chứng chỉ động cơ phòng nổ từ 0,75 kW đến 350 kW cho hầu hết các nhà thầu dầu khí tại Việt nam.
-         Đại tu tại xưởng và bảo dưỡng sửa chữa tại công trình (site) các máy phát điện từ 100 kVA đến 4.800 kVA cho các khách hàng PVEP  POC, CUU LONG JOC, KNOC, JVPC, HLHVJOC…
-         Sửa chữa động cơ điện đến 2.200 kW cho các khách hàng PVEP POC, CUU LONG JOC, KNOC, JVPC, POVO, PVTrans, NCSP...