Dịch vụ BDSC, cần khoan, ống chống

1.  Các loại hình dịch vụ chính
-      Bảo dưỡng, sửa chữa cần ống khai thác NKT (Tubing) cho các giếng khai thác dầu khí
-      Bảo dưỡng, sửa chữa cần khoan và ống chống (Drilling Pipe and Casing) cho các giàn khoan.
-      Tiện ren ống và tiện ren đầu nối cho ống khai thác.
-      Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy NDT như: UT, MT, PT…

2.  Chứng chỉ:
-      Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO-9001-2008 tích hợp cùng các Hệ thống an toàn sức khoẻ nghề nghiệp theo OHSAS 18001 và bảo vệ môi trường theo ISO 14001, được Đăng kiểm Bereau Veritas cấp chứng chỉ phù hợp.
-      Chứng chỉ level 2 và level 3 cho các phương pháp kiểm tra không phá hủy phù hợp tiêu chuẩn ASNT TC1A

3.  Nguồn nhân lực:
XNCĐ có 19 CBCNV thường xuyên tham gia công tác dịch vụ BDSC, cần khoan, ống chống trong đó 4 cán bộ công nhân viên có trình độ từ đại học trở lên và 15 công nhân kỹ thuật được thường xuyên tham gia các khóa đào về an toàn, chuyên môn nghiệp vụ như:
-      Khóa học phương pháp kiểm tra không phá hủy level 2, 3 theo tiêu chuẩn ASNT TC1A
-      Vận hành thùng, bể chứa
4.  Cơ sở vật chất
-      XNCĐ trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để thực hiện các dịch vụ sửa chữa cần ống khai thác, tiện ren ống, sửa chữa bảo dưỡng cần khoan, kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp không phá hủy như Hệ thống tự động vận chuyển ống vào các công đoạn sửa chữa như: Hệ thống làm sạch thân ống, hệ thống thông nòng kiểm tra lòng ống, hệ thống kiểm tra khuyết tật thân ống, hệ thống ép thử thủy lực, máy tháo lắp đầu nối và tiện ren các loại theo tiêu chuẩn API 5CT, các máy dùng để kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp không phá hủy như: máy siêu âm dò khuyết USM35 DAC, Phasor XS, máy đo bề dày DMS2 TC, Thiết bị dùng PT, MT, YOK….   
 
5.  Sản phẩm dịch vụ chính:
-      Bảo dưỡng và sửa chữa cần ống khai thác NKT (Tubing) cho các giếng khai thác dầu khí.
-      Bảo dưỡng, sửa chữa cần khoan và ống chống (Drilling and Casing) cho các giàn khoan.
-      Tiện ren ống và đầu nối cho ống khai thác.
-      Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy NDT như: UT, MT, PT, cho các đường ống công nghệ và bình chứa…
 
6.  Đối tác - Dự án:
-      Ngoài việc đáp ứng mọi nhu cầu của Vietsovpetro, XNCĐ đã và đang cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các khách hàng đối tác bên ngoài Vietsovpetro như: Kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp không phá hủy như UT, PT, MT cho các công trình biển CUU LONG JOC, KNOC, HL-HV JOC…