Đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện trên các công trình biển và bờ

   Xí nghiệp Cơ Điện cung cấp đội ngũ nhân lực được đào tạo và nhận chứng chỉ của các trung tâm đào tạo uy tín, chuyên nghiệp, thường xuyên thực hiện việc dưỡng và sửa chữa máy phát tại các công trình biển và bờ cho các đơn vị trong và ngoài Vietsovpetro. Xí nghiệp Cơ điện cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về bảo dưỡng máy phát trên các công trình biển và bờ có công suất đến  6MW như:
-    Dịch vụ bảo dưỡng tại chỗ các máy phát điện công suât lớn như : Máy phát điện Type ГМС14-41-12 ОМ4 - 500KW – 380V dẫn động máy Diezen 8ЧН; Máy phát điện IDEAL Type “SAB” Horizontal Brushless Generator rated 4/5.3/6 MW dẫn động máy Taurus 60/70 Gas Turbine.
-    Dịch vụ bảo dưỡng hoặc quấn lại tất cả các loại máy phát điện tại xưởng.
-    Dịch vụ kiểm tra, chuẩn đoán và sử lý sự cố cho các máy phát điện bằng các thiết bị chuyên dụng hiện đại.
-    Dịch vụ chạy thử tải máy phát điện với bộ thử tải của Xí nghiệp Cơ Điện được thiết kế di động có thể thử tại chỗ trên bất kỳ công nào (giàn khoan, tàu biển, công trường xây dựng, các tòa nhà làm việc …) công suất được điều khiển vô cấp từ 0-1000KW.
   Các dịch vụ trên đều được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, NEMA 250 “Enclosures for electrical equipment (1000 volts maximum)”, NEMA MG1 “Motors and generators”

-  Các dịch vụ, dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện:
·        Bảo dưỡng hơn 100 lượt máy phát điện Type ГМС14-41-12 ОМ4 - 500KW – 380V dẫn động máy Diezen 8ЧН  – Trên các giàn МЦП Xí nghiệp Cơ Điện Vietsovpetro
·        Bảo dưỡng hơn 50 lượt máy phát điện Caterpillar Model SR4B – 300KW – 400V dẫn động máy Diezen – Trên các giàn МЦП Xí nghiệp Cơ Điện Vietsovpetro.
·        Bảo dưỡng 09 lượt máy phát điện IDEAL Type “SAB” Horizontal Brushless Generator rated 4.8 MW dẫn động máy Taurus 60 Gas Turbine – Trên giàn PPD 40.000 và CTK3 – Xí nghiệp Cơ Điện Vietsovpetro.
·        Bảo dưỡng 03 lượt máy phát điện IDEAL Type “SAB” Horizontal Brushless Generator rated 3.8 MW dẫn động máy Centaur 40 Gas Turbine – Trên giàn nén khí trung tâm – PV GAS.
·        Bảo dưỡng máy phát điện IDEAL Type “SAB” Horizontal Brushless Generator rated 5.3 MW dẫn động máy Taurus 60 Gas Turbine – Trên giàn CCP – JVPC
.
·        Bảo dưỡng máy phát điện KTO 4.8 MW dẫn động máy Taurus 60 Gas Turbine – Trên giàn Sư Tử Vàng – CLJOC.
·        Quấn lại máy phát điện Cummin 800KW  cho Khách sạn Vietsovpetro.
·        Quấn lại máy phát điện phát điện IDEAL 4.8MW  của giàn PPD 40.000  - Vietsovpetro.
·        Quấn lại máy phát điện phát điện AEG 1528 kW  của giàn Đại Hùng  - PVEP POC.

Bảo dưỡng máy phát điện trên giàn

Quấn lại rotor và sator máy phát điện 800KW