Hội đồng Khoa học và Công nghệ XNCĐ – kết tinh trí tuệ tập thể

Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, dịch vụ đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có tại XN Cơ điện là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của XNCĐ, đặc biệt là trong giai đoạn tái cơ cấu hiện nay.

Với sự da dạng về công nghệ đang được áp dụng trong Vietsovpetro hiện nay, các vấn đề mới về kỹ thuật luôn phát sinh đòi hỏi phải có nhiều giải pháp thích hợp đáp ứng yêu cầu sản xuất. Từ thực tế đó, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KHCN) XNCĐ đã xem xét, tổng hợp, lập kế hoạch và phân công các nhóm triển khai nghiên cứu, lập báo cáo khoa học, đồng thời tổ chức các hội thảo KHCN để các tác giả trình bày kết quả nghiên cứu và hội đồng sẽ phản biện để tác giả hoàn thiện đề tài với chất lượng tốt nhất, đưa ra những giải pháp tối ưu phù hợp với điều kiện sản xuất, đảm bảo sau nghiệm thu đề tài sẽ được áp dụng hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho Vietsovpetro.

Thông thường, tại Xí nghiệp, trong một buổi hội thảo, mỗi đề tài sẽ được báo cáo, đánh giá và phản biện với nhiều góc độ khác nhau của các nhà quản lý, chuyên viên, kỹ sư có chuyên môn sâu như: kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, nhân lực… và trong một số đề tài nghiên cứu, nhiều giải pháp kỹ thuật là kết quả của sự phối kết hợp nhiều công nghệ khác nhau của các đơn vị sản xuất cùng với sự hỗ trợ của các phòng, ban để kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí nhân công, sử dụng hiệu quả vật tư, thiết bị… nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, kỹ thuật công nghệ và tính kinh tế cho từng giải pháp. Từ đó, Hội đồng đã tham mưu cho Giám đốc các giải pháp khoa học – kỹ thuật – công nghệ tối ưu nhất để áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của XNCĐ.

Trong năm 2016, Hội đồng KHCN XNCĐ đã tham mưu tư vấn nhiều giải pháp tối ưu lựa chọn công nghệ, kỹ thuật trong các đề tài nghiên cứu: "Công nghệ tìm kiếm và xác định vị trí cáp ngầm bị hư hỏng cách điện", "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả theo hướng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong việc sửa chữa bơm Sulzer ép vỉa" và "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và nâng cấp vật liệu chống ăn mòn cho các tiết của bơm Sulzer MSD-D 4x8x10.5B vận chuyển dầu". Đây là những đề tài nghiên cứu và đã áp dụng thành công trong sản xuất và mang lại lợi ích kinh tế rất lớn, tiết giảm chi phí sản xuất cho Vietsovpetro hàng trăm nghìn đô la, giảm thời gian dừng máy và khẳng định năng lực của XNCĐ trong các dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị dầu khí.

Sau đây là một vài hình ảnh của Hội thảo:

 


Đồng chí Trịnh Hoàng Linh – Giám đốc XNCĐ phát biểu chỉ đạo và đặt nhiều câu hỏi quan trọng cho nhóm nghiên cứu tại Hội thảo ngày 13/10/2016

Kỹ sư Cơ khí Thân Hữu Trường – Phòng Kỹ thuật đang trình bày đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu quy trình chế tạo, sửa chữa Bộ định tâm cho XNK&SG”


Kỹ sư điện Lương Minh Tuấn – X. DVKTĐ trình bày đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu hoán cải các tủ điện MCC cũ của PPD5000 giàn 8, 9 để chế tạo thành các tủ điện MCC, EMCC cho BK Thỏ Trắng 3 nhằm tiết giảm chi phí cho Vietsovpetro”


Các thành viên hội đồng tham dự hội thảo đang đặt các câu hỏi phản biện cho các nhóm nghiên cứu đề tài.