Thông báo Về Hội diễn nghệ thuật quần chúng

NG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO
Về Hội diễn nghệ thuật quầnchúng  
 
           Thực hiện chương trình công tác năm 2014 và Kế hoạch số 123KH/CĐ-VSP ngày 10/7/2014, Công đoàn Vietsovpetro tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ XXIII năm 2014 từ ngày 12/9 - 15/9/2014 với sự tham gia của 19 Công đoàn cơ sở thành viên, cụ thể như sau:
Thời gian:
+ Khai mạc: 19 h 00 ngày 12/9/2014 (Thứ Sáu) – Lịch Hội diễn đính kèm.
          + Bế mạc: 19 h 00 ngày 15/9/2014 (Thứ Hai), với các nội dung:
 - Tiết mục dự thi của 02 đơn vị:  XN Xây lắp và KS Đà Lạt.
 - Phát động thi đua “Hoàn thành thiết kế, chế tạo, lắp đặt và đưa vào vận hành công trình giàn khai thác khí Thiên Ưng” chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
 - Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
- Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” và Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012.
- Trao giải Hội diễn nghệ thuật.
Địa điểm:Hội trường Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, Phường 6, Tp. Vũng Tàu
LỊCH BIỂU DIỄN
 
STT
 
NGÀY, THÁNG
THỜI GIAN
 
ĐƠN VỊ
SỐ TIẾTMỤC
 
TC số TM
Đêm
thứ nhất
Ngày 12/9/2014
-          Từ 19h00: Khai mạc
-          Từ 19h20: bắt đầu biểu diễn
 
 
 
 
 
1-      TT CN Thông tin& LL
2-      XN Địa Vật lý
3-      XN Cơ điện
4-      XN Khai thác
5-      XN Khoan & SG
 
 
6
5
5
7
6
 
 
 
    29
Đêm thứ 2
     Ngày 13/9/2014
Bắt đầu biểu diễn:
Từ 19h00.
 
 
 
 
1-      XN Dịch vụ
2-      TT An toàn
3-      Bộ máy Điều hành
4-      Công ty May CĐ
5-      Phòng ĐS & NO
6-      Viện NCKH và TK
 
 
 
6
4
6
4
5
6
 
 
 
31
 
 
Đêm thứ 3
     Ngày 14/9/2014
Bắt đầu biểu diễn:
Từ 19h00
1-      XN Vận tải ô tô
2-      Đội bảo vệ
3-      XN Vận tải biển &CTL
4-      TT Ytế
5-      XN Khí
6-      XN QLKT Tòa nhà
5
5
6
5
5
5
 
 
 
 
32
 
 
 
Đêm thứ 4
Ngày 15/9/2014
Bắt đầu biểu diễn:
Từ 19h00
 
1-      XN Xây Lắp –KS&SC
2-      KS Đà Lạt
3-      Lễ phát động thi đua
4-      Công bố kết quả và trao giải thưởng hội diễn
 
 
6
3
 
 
 
09
     
Ban Thường vụ Công đoàn Vietsovpetro trân trọng kính mời các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên công đoàn và thân nhân tới dự chương trình và động viên khích lệ phong trào.
Rất hân hạnh được đón tiếp !


Xem chi tiết