Tin tức

Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Lễ Khánh thành các hạng mục công trình thuộc dự án Hoán cải và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1

Ngày đăng : 15/01/2019

Chiều ngày 08/01/2018, Xí nghiệp Cơ điện đã tổ chức Lễ Khánh thành các hạng mục thiết kế, mua sắm, chế tạo Hệ thống điề...