Tin tức

Thông tin sản xuất

XNCĐ được Cục Đăng kiểm việt Nam cấp Giấy chứng nhận công nhận đủ năng lực cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ (NDT) và thử thuỷ lực trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa tàu biển

Ngày đăng : 29/01/2018

Ngày 25.12.2017, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ (Certificate of...