Tin tức

Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện và Công ty GE Renewable tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị điện gió.

Ngày đăng : 02/06/2022

Xí nghiệp Cơ điện và Công ty GE Renewable tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vận hành bảo dưỡng máy móc thi...