Tin tức

Thông tin sản xuất

Lễ Khánh thành dự án thiết kế chế tạo thanh cần cẩu KEG và bộ trao đổi nhiệt T1B

Ngày đăng : 25/05/2018

Ngày 17.5.2018 XNCĐ đã tổ chức Lễ Khánh thành các dự án Thiết kế chế tạo thanh cần cẩu KEG và bộ trao đổi nhiệt để nung ...