Tin tức

Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến – sáng chế năm 2019 kết hợp với Hội thảo Khoa học-công nghệ.

Ngày đăng : 12/11/2020

Chiều ngày 06.11.2020, Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến – sáng chế (SK-SC) năm ...

Thông tin đoàn thể

Đảng ủy, Công đoàn XNCĐ tổ chức về nguồn tại Thanh hóa kết hợp trao tặng nhà Đại đoàn kết

Ngày đăng : 15/01/2021

Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy, Công đoàn XNCĐ đã tổ chức chương trình về nguồn tại Thanh hóa...