Tin tức

Thông tin sản xuất

Lễ Khánh thành các công trình thuộc dự án Cá Tầm do Xí nghiệp Cơ điện tự thực hiện

Ngày đăng : 24/08/2018

Ngày 21.8.2018, XNCĐ đã tổ chức Lễ Khánh thành (Giai đoạn chế tạo tại xưởng) các công trình phục vụ xây dựng giàn nhẹ C...