Tin tức

Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2020; Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và Hội nghị người lao động

Ngày đăng : 06/01/2020

Chiều ngày 25.12.2019, Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và t...

Thông tin đoàn thể