Sản phẩm cáp thép

Xí nghiệp Cơ Điện được trang bị một dây chuyền công nghệ hiện đại để sản xuất tất cả các loại cáp thép treo buộc hàng. Sản phẩm cáp thép của XNCĐ đã được sử dụng rộng rãi cho các khách hàng trong và ngoài Vietsovpetro đảm bảo chất lượng quốc tế và được cơ quan đăng kiểm như NDV, GL, BV… cấp chứng chỉ.

   - Các loại đầu cáp thông dụng:
   - Các loại cáp thép thành phẩm:

   - Một số chứng chỉ về cáp do DNV cấp: