Dịch vụ BDSC, đại tu thiết bị Nâng

1.      Các loại hình dịch vụ
-      Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và khám nghiệm định kỳ các thiết bị nâng trên các công trình bờ và biển.
-      Tư vấn, sửa chữa thiết bị và hệ thống thủy lực.
-      Vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa và đại tu máy chuyên dụng trong ngành dầu khí như bơm acid, nồi hơi, máy nén khí … trên các công trình bờ và biển.
-      Thiết kế và chế tạo các vật tư chi tiết phục vụ các công việc bảo dưỡng sửa chữa thiết bị dầu khí.
Bảo dưỡng thiết bị nâng trên công trình biển
2.      Chứng chỉ:
-      Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO-9001-2008 tích hợp cùng các Hệ thống an toàn sức khoẻ nghề nghiệp theo OHSAS 18001 và bảo vệ môi trường theo ISO 14001, được Đăng kiểm Bereau Veritas cấp chứng chỉ phù hợp.
-      Các chứng chỉ cho các dịch vụ, sản phẩm đặc thù:
+ Chứng chỉ công nhận Phòng Thí nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025- VILAS 880
+ Các CBCNV được cấp chứng chỉ đã được đào tạo API 2C phục vụ sửa chữa, khám nghiệm thiết bị nâng trên công trình biển.

Chứng chỉ phòng thí nghiệm Vilas 880

 
3.      Nguồn nhân lực:
XNCD có 33 CBCNV thường xuyên tham gia các dịch vụ BDSC, đại tu Thiết bị nâng, trong đó 12 cán bộ công nhân viên có trình độ từ đại học trở lên và 21 công nhân kỹ thuật được thường xuyên tham gia các khóa đào về an toàn, chuyên môn nghiệp vụ như:
-      Khóa lắp đặt, vận hành, BDSC thiết bị nâng
-      Kiểm tra Bằng Phương pháp PT, UT, MT
-      Vận hành nồi hơi; vận hành Catubing (Sing)

Chứng chỉ siêu âm Level 2
 
4.      Cơ sở vật chất
XNCĐ trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, khám nghiệm, đại tu thiết bị nâng như:
-      Phòng thí nghiệm điện VILAS 880 phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC-17025 trong lĩnh vực thử áp lực thiết bị và thử tải container, thiết bị nâng.
-      Trạm thử tải container từ 6 – 20 feet, tải trọng 40 tấn.
-      Trạm thử thủy lực dùng để thử các bơm, motor thủy lực được đăng kiểm Bureau Veritas công nhận và cấp chứng chỉ phù hợp.
5.      Sản phẩm dịch vụ chính:
-      Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và khám nghiệm định kỳ các thiết bị nâng trên các công trình bờ và biển.
-      Bảo dưỡng, sửa chữa, chạy thử các thiết bị thủy lực.
-      Tư vấn, sửa chữa hệ thống và thiết bị thủy lực.
-      Vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa, máy chuyên dụng trong ngành dầu khí như bơm acid, nồi hơi, máy nén khí … trên các công trình bờ và biển.
-      Kiểm định và cấp chứng chỉ cho các container vận chuyển hàng.
-      Thử tải và cấp chứng chỉ cho thiết bị nâng và các thiết bị mang tải.
 
 
 
Bảo dưỡng các cần khoan
 
 
6.      Đối tác - Dự án:
Ngoài việc đáp ứng mọi nhu cầu của Vietsovpetro, XNCĐ đã và đang cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các khách hàng đối tác bên ngoài Vietsovpetro như: Bảo dưỡng, sửa chữa và khám nghiệm các thiết bị nâng cho CL JOC, KNOC, Bien Dong POC, PCVL, Thang Long JOC, HLHV JOC, Lam Son JOC, MODEC Viet Nam.