XN Cơ điện phát động thi đua bảo dưỡng sửa chữa để bàn giao các tàu Hoàng Sa, Trường Sa đúng kế hoạch.

Thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí đồng thời nâng cao năng lực của các đơn vị thành viên, được sự tin tưởng của Ban Tổng giám đốc, XN Cơ điện được giao nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa đội tàu của LD Việt Nga Vietsovpetro, trong đó tàu Hoàng Sa và tàu Trường Sa là hai tàu cẩu lớn có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của LD Việt Nga Vietsovpetro.
Nhận rõ ý nghĩa của nhiệm vụ quan trọng này và đồng cảm với sự vất vả của người lao động trực tiếp bảo dưỡng sửa chữa trên tàu (chật chội và nóng bức hơn nhiều so với làm việc trên các giàn khoan – khai thác), ngày 06/02/2017 tại cầu cảng Vietsovpetro, Ban chấp hành công đoàn XN Cơ Điện cùng với Ban lãnh đạo XN Cơ Điện đã phát động thi đua bảo dưỡng sửa chữa để bàn giao các tàu Hoàng Sa, Trường Sa đúng kế hoạch.

 
Đồng chí Vũ Ngọc Phòng - Chủ tịch công đoàn XNCĐ khai mạc buổi phát động thi đua.
 

Đồng chí Trịnh Quốc Phòng - Phó Giám đốc XN Cơ điện phát biểu


 
     Đến dự buổi phát động thi đua, đồng chí Trịnh Quốc Phòng - Đại diện lãnh đạo XN Cơ điện phát biểu: “Nhiệm vụ bảo dưỡng các tàu của LD Việt - Nga Vietsovpetro là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của XN Cơ điện. Để khẳng định khả năng cũng như quyết tâm cùng vượt qua khó khăn chung của LD Việt Nga Vietsovpetro, XN Cơ điện quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra ”.
 
Đồng chí Shevchenko - Chánh kỹ sư XN Cơ điện chúc các CBVNV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

     Đồng chí Shevchenko - Chánh Kỹ sư XN Cơ điện chúc các CBVNV thực hiện nhiệm vụ trên tàu sức khỏe, thành công trong công việc và đặc biệt đảm bảo an toàn trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa tàu.
 
Đồng chí Trần Thanh Lâm đại diên cho toàn bộ CBCNV làm việc trên tàu Hoàng Sa và tàu Trường Sa phát biểu hưởng ứng
 
Đồng chí Trần Thanh Lâm - Đại diên cho toàn bộ CBCNV làm việc trên tàu Hoàng Sa và tàu Trường Sa phát biểu hưởng ứng, quyết tâm thực hiện công việc an toàn, đảm bảo chất lượng và hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa, bàn giao hai tàu đúng kế hoạch.
Kết thúc buổi phát động thi đua, công đoàn XN Cơ điện đã trao tặng nhiều thùng sữa bồi dưỡng cho CBCNV trực tiếp làm việc trên các tàu.