Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ năm 2019

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ năm 2019
       Chiều ngày 05/09/2019, Xí nghiệp Cơ điện đã tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ năm 2019 với sự tham dự của Đ/c Nguyễn Huy Hoàng – Phó Giám đốc – chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ XNCĐ, lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng, các tác giả và thành viên nhóm phản biện các đề tài. Tại hội thảo, nhóm tác giả đã báo cáo trước Hội đồng về kết quả nghiên cứu, thực hiện các đề tài:
         -    Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thanh cần cẩu dạng khung cho cẩu Favelle Favco” do Đ/c Thân Hữu Trường chủ trì.
         -    Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, nâng cấp Hệ thống điều khiển giàn MSP1/BK7” do Đ/c Nguyễn Văn Đác chủ trì.
      Các đề tài khoa học công nghệ nêu trên là kết tinh của quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc và đẩy tâm huyết của các tác giả với nhiều sáng tạo và đột phá. Do đều xuất phát từ những yêu cầu phát sinh trong thực tiễn sản xuất nên các đề tài này có tính ứng dụng cao, khi áp dụng vào thực tế không chỉ đem lại hiệu quả lớn về kinh tế mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc mua mới từ bên ngoài.
      Tại Hội thảo, các nhóm tác giả đã lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến phản biện để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề tài.

Một số hình ảnh của Hội thảo
 
Đ/c Thân Hữu Trường báo cáo trước Hội đồng về kết quả nghiên cứu, thực hiện các đề tài
 
Đ/c Nguyễn Văn  Đác báo cáo trước Hội đồng về kết quả nghiên cứu, thực hiện các đề tài
 
Đ/c Nguyễn Văn Lương trình bày ý kiến trước Hội đồng
 
 
Đ/c Bùi Việt Hùng đóng góp ý kiến phản biện tại Hội thảo
 
 
Tin & ảnh: Vũ Trần Trung