Xí nghiệp Cơ điện Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 triển khai kế hoạch sản xuất năm 2017 Hội nghị Tổng kết công tác Đảng 2016, Hội nghị Người lao động XNCĐ

Chiều ngày 21.12.2016, XNCĐ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2017 kết hợp Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hội nghị Người lao động năm 2016.  Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc KHCN Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, đồng chí Trần Quốc Thắng - Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, xưởng, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 80 CBCNV là các Đảng viên, công đoàn viên đại diện cho hơn 450 CBCNV của XNCĐ.

     Đồng chí Trịnh Hoàng Linh- Giám đốc XN đã trình bày trước Hội nghị Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và  phương hướng hoạt động năm 2017 của XNCĐ. Năm 2016 là một năm thành công đối với XNCĐ trên nhiều phương diện, hầu hết các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. XNCĐ đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các công trình biển và bờ của Vietsovpetro đáp ứng  100% nhu cầu về điện cho sản xuất.
Trong năm 2016 XNCĐ đã thực hiện bảo dưỡng sửa chữa 16.739 lượt thiết bị điện và thiết bị động lực các loại cả ở trên bờ và trên các công trình biển, đạt 100% kế hoạch. Việc thực hiện các đơn đặt hàng sửa chữa, đại tu máy móc thiết bị khoan, khai thác, thiết bị năng lượng, thiết bị điện và gia công cơ khí của các đơn vị trong Vietsovpetro được XNCĐ đặc biệt quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của sản xuất của các đơn vị cả về tiến độ và chất lượng. Giá trị dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị và gia công cơ khí  phục vụ cho lô 09-1 trong 11 tháng đầu năm 2016 đạt 7 triệu 810 nghìn USD bằng 106% kế hoạch, ước thực hiện năm 2016 là 8 triệu 500 nghìn USD bằng 104 % kế hoạch. Công tác mở rộng hoạt động của XN Cơ điện bằng việc nhận tự thực hiện các công việc, dịch vụ cho các đơn vị của Vietsovpetro được đặc biệt quan tâm; tổng giá trị các công việc tự thực hiện năm 2016 đạt 4,11 triệu USD. Trong đó đến 15.12.2016,  XNCĐ đã hoàn thành các dịch vụ tự thực hiện với tổng giá trị hơn 2,61 triệu USD giúp Vietsovpetro tiết giảm hơn 1,09 triệu USD. Trong số các dịch vụ  XNCĐ đề xuất tự thực hiện có những dịch vụ có giá trị lớn như BDSC tầu cẩu Hoàng Sa với giá trị hơn 1,5 triệu USD, thiết kế chế tạo các bloc bơm hoá phẩm, các tủ điện MCC, EMCC, DB  cho BK ThTC3, ... Bên cạnh đó, công tác dịch vụ ngoài vẫn được duy trì, trong điều kiện hầu như tất cả các nhà thầu dầu khí đều cắt giảm chi phí, tổng giá trị các hợp đồng đã ký đạt hơn 1,54 triệu USD và doanh thu thực tế chỉ đạt gần 1,2 triệu USD. Sản xuất khí kỹ thuật đạt 126.000 m3, đáp ứng 100% nhu cầu khách hàng.
Về công tác tái cơ cấu và tổ chức nhân sự, năm 2016 đánh dấu năm có những thay đổi lớn trong công tác tái cơ cấu tổ chức của XNCĐ theo hướng tập trung hoá các hoạt động vận hành và bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị trong toàn Vietsovpetro. Trong năm 2016 XNCĐ đã lần lượt sáp nhập các xưởng sửa chữa thiết bị chuyên dụng từ XNKT, bộ phận sửa chữa thiết bị khoan và đối áp từ XNK&SG, xưởng cần ống XNKT và bộ phận sửa chữa cần khoan ống chống XNK&SG; Ban tự động hoá SX từ XNKT; đổng thời bàn giao cho XNKT quản lý toàn bộ các Ban cơ điện trên các công trình biển.  Trong quá trình này XNCĐ đã chủ động chuẩn bị thật tốt để tiếp nhận và tổ chức hoạt động của các đơn vị mới trong khuôn khổ XNCĐ, đảm bảo các đơn vị  mới nhanh chóng hòa nhập và dần ổn định; mọi hoạt động sản xuất của các đơn vị này đều được diễn ra một cách bình thường, mặc dù đã phải cắt giảm biên chế ngay trước khi chuyển sang XNCĐ, và không làm gián đoạn sản xuất của các xí nghiệp bạn có các xưởng được chuyển giao sang XNCĐ cũng như hoạt động của các ban cơ điện XNCĐ khi được chuyển giao sang XNKT.  
Về thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, năm 2016, XNCĐ triển khai một loạt các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí như rà soát lại các định mức tiêu thụ vật tư, phụ tùng, kiểm soát tồn kho, sử dụng, thanh lý vật tư theo đúng qui định, tạm dừng một số đơn hàng mua sám vật tư và thuê dịch vụ. Tổng giá trị tiết giảm chi phí của XNCĐ năm 2016 đạt gần 2,95 triệu USD so với kế hoạch 2,05 triệu USD hay bằng 144% so với kế hoạch, trong đó cắt giảm chi phí mua vật tư, thiết bị giảm 578,5 ngàn USD; tiết giảm chi phí từ các công việc tự thực hiện là 1.091 ngàn USD; tiết kiệm nguyên nhiên liệu, vật tư là 547 ngàn USD, từ công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật là 224 ngàn  USD.
Về công tác sáng kiến, sáng chế và khoa học công nghệ,năm 2016 XNCĐ đã có 18 đơn đăng ký sáng kiến đã được Vietsovptro công nhận và 13 đơn đang trong quá trình xem xét. Hiệu quả kinh tế đạt được nhờ áp dụng sáng kiến đến 15.12.2016 là 223 nghìn 825 USD (một số SK đã được công nhận đang được các phòng ban liên quan tính toán HQKT).  Có 14 sáng kiến đã đưa vào sản xuất và các tác giả đã nhận thù lao và thưởng với tổng số tiền là 27,569 USD. Ngoài ra, XNCĐ đã tổ chức 04 buổi bảo vệ cho 07 đề tài NCKH, trong đó đã nghiệm thu 02 đề tài;  đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu các đề tài còn lại
 Về phương hướng, XNCĐ xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau:Khẩn trương hoàn thiện và ổn định cơ cấu tổ chức và nhân sự, tiếp tục xây dựng XNCĐ trở thành trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị dầu khí, năng lượng và máy móc thiết bị điện- tự động hoá cho toàn Vietsovpetro và các nhà thầu dầu khí khác trong khu vực với việc 100% kế hoạch sản xuất và hoàn thành 100% cácđơn đặt hàng phục vụ cho nhu cầu của sản xuất của tất cả các đơn vị trực thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.   Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của XNCĐ đồng thời với việc kiểm soát tốt doanh thu/ chi phí nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ có giá thành cạnh tranh trên thị trường; Tiếp tục phát huy nội lực và mở rộng lĩnh vực hoạt động của XNCĐ trong việc nhận thực hiện các công việc/ dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động của XNCĐ; Đẩy mạnh công tác dịch vụ ngoài, phấn đấu hoàn thành kế hoạchdoanh thu năm 2017 là từ 3 triệu USD trở lên; Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức quản lý, hoàn thiện các quy trình về quản lý và kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của XNCĐ. Nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, OHSAS 18001 và ISO 14001.
     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc KHCN Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ghi nhận và biểu dương kết quả XNCĐ đã đạt được trong năm 2016, đặc biệt nhấn mạnh việc XNCĐ trở thành trọng tâm trong công tác tái cơ cấu của Vietsovpetro với việc tập trung công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị của toàn Vietsovpetro về XNCĐ, XNCĐ đã tổ chức thực hiện thành công công tác tái cơ cấu XNCĐ góp phần quan trọng trong thành công của công tác tái cơ cấu của Vietsovepto, qua đó khẳng định hướng đi đúng đắn của Ban lãnh đạo Vietsovpetro trong công tác tái cơ cấu, thay mặt Ban Tổng Giám đốc gửi lời cảm ơn đến toàn thể CBCNV XNCĐ đã đồng tâm chia sẻ khó khăn cùng Lãnh đạo Vietsovpetro vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc công tác tái cơ cấu. Đồng thời yêu cầu XNCĐ tiếp tục nghiên cứu tập trung vào quá trình tái cơ cấu sản xuất và chuyển đổi phương thức quản lý sản xuất theo hướng quản lý dự án để nâng cao hiệu quả trong điều hành sản xuất, tiết giảm chi phí và hợp lý hoá sản xuất.
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro cũng đã phát biểu ghi nhận sự cố gắng không ngừng của tập thể CBCNV XNCĐ trong công tác sản xuất, sáng kiến sáng chế cũng như trong các phong trào góp phần không nhỏ trong sự thành công của Công đoàn Vietsovpetro trong thời gian qua. Đặc biệt đ/c ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của XNCĐ trong việc thực hiện tốt 02 công trình thi đua chào mừng 25 năm ngày thành lập công đoàn dầu khí Việt Nam.
Thay mặt XNCĐ, đồng chí Trịnh Hoàng Linh đã phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro và hứa XNCĐ sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2017.
Tại Hội nghị XNCĐ cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD trong năm 2016.
Tại Hội nghị Công tác Đảng và Hội nghị Người lao động diễn ra sau đó, thay mặt Đảng Uỷ XNCĐ, Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư Đảng bộ XNCĐ đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng bộ XNCĐ trong năm 2016, vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động của Đảng bộ.
Tại Hội nghi Người Lao động, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn XNCĐ, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Uỷ viên BCH công đoàn XNCĐ đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016 và Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thi – UV BCH  công đoàn XNCĐ là đại diện người lao động của XNCĐ tham gia đối thoại định kỳ của Vietsovpetro năm 2016.
Một số hình ảnh của hội nghị:

Quang cảnh Hội nghị SXKD XNCĐ 2016


Đồng chí Trịnh Hoàng Linh – Giám đốc XNCĐ trình bày trước Hội nghị Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và  phương hướng hoạt động năm 2017Đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc KHCN Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại hội nghịĐồng chí Cao Tùng Sơn và đồng chí Nguyễn Quốc Đạt trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016