Hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến – sáng chế Xí nghiệp Cơ điện năm 2016

     Chiều ngày 23/02/2017, XNCĐ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến – sáng chế (SK-SC) Xí nghiệp Cơ điện năm 2016 tại hội trường nhà điều hành XNKT - XNCĐ. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc KHCN Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, đồng chí Chu Văn Lương – Phó phòng KTSX Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, xưởng và hơn 80 CBCNV là các Đảng viên, công đoàn viên đại diện cho hơn 450 CBCNV của XNCĐ.

     Đồng chí Nguyễn Quang Diễn – Phó Giám đốc Sản xuất, Phó Hội đồng SK-SC XNCĐ đã trình bày trước Hội nghị Báo cáo tổng kết phong trào sáng kiến, sáng chế năm 2016 và Phương hướng hoạt động trong năm 2017 của XNCĐ. Năm 2016, là một năm thành công đối với XNCĐ trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong phong trào SK-SC tại XNCĐ. Phong trào SK-SC được phát động và hoàn thành nhiều tiêu chí. Có tổng cộng 95 CBCNV tham gia hoạt động SK-SC. Những đơn vị có thành tích tốt trong năm 2016 là Phòng Kỹ thuật, Phân xưởng Cắt gọt -XGCCK, Ban Cơ điện CTK-3. Năm 2016, XNCĐ có 17 đơn đăng ký sáng kiến mới. Ngoài ra còn có 17 đơn được chuyển tiếp từ năm 2015 sang. Trong số đó đã có 21 đơn được Vietsovpetro công nhận là sáng kiến, 10 đơn đang trong giai đoạn xem xét tại Vietsovpetro và đã đưa vào áp dụng 14 sáng kiến và trả thù lao cho tác giả. Trong đó, Sáng kiến Thiết kế, chế tạo, lắp đặt trạm KTP-400 cho giàn MSP-6 và MSP-3, số đăng ký 2114\VSP - 351\XNCĐ của nhóm tác giả Vũ Ngọc Phòng, Hoàng Nguyễn Huy Nguyên, Phan Minh Tâm, Nguyễn Văn Khoa, Кононенко В.П có hiệu quả kinh tế cao nhất là 170.502 USD. Phong trào SK-SC năm 2016 tại XNCĐ đạt đồng hạng nhì trong Vietsovpetro và được Tổng Giám đốc Vietsovpetro thưởng 3000 USD.

     Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng hoạt động của phong trào trong năm 2017 là tiếp tục đẩy mạnh phong trào, phấn đấu có ít nhất 15 sáng kiến được Vietsovpetro công nhận, Lãnh đạo xí nghiệp và Hội đồng SK-SC định hướng hoạt động SK-SC tập trung vào những vấn đề lớn, tiết kiệm chi phí để huy động trí tuệ tập thể.Rút ngắn hơn nữa thời gian xem xét ý tưởng, thời gian tính hiệu quả kinh tế, nhanh chóng đưa vào áp dụng các giải pháp được công nhận, kịp thời trả thù lao cho tác giả để khuyến khích phong trào. Lãnh đạo các đơn vị cần chủ động giúp đỡ tác giả hoàn thiện hồ sơ, đồng thời thường xuyên khích lệ CBCNV đăng ký ý tưởng và phát động phong trào thi đua SK-SC trong toàn xí nghiệp.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc KHCN Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ghi nhận và biểu dương kết quả XNCĐ đã đạt được trong phong trào SK-SC trong năm 2016, những thành quả của XNCĐ đã trực tiếp góp phần cho sự thành công của phong trào SK-SC toàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Đặc biệt, với công tác tái cơ cấu hiện nay của XNCĐ, cơ cấu tổ chức có nhiều thay đổi, XNCĐ đã được Ban lãnh đạo Vietsovpetro tin tưởng giao cho thực hiện nhiều dịch vụ tự thực hiện, khi đó, công việc của Xí nghiệp sẽ đa dạng, phong phú hơn thì đây chính là cơ hội thuận lợi để phát triển phong trào SC-SC phát triển hơn nữa.

     Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro cũng đã phát biểu ghi nhận sự cố gắng không ngừng của tập thể CBCNV XNCĐ trong công tác sản xuất, sáng kiến sáng chế cũng như trong các phong trào góp phần không nhỏ trong sự thành công của Công đoàn Vietsovpetro trong thời gian qua.

     Thay mặt XNCĐ, đồng chí Trịnh Hoàng Linh đã phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro và hứa XNCĐ sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt các chỉ tiêu của phong trào SK-SC năm 2017 đã được đề ra. Đồng thời, Đồng chí Trịnh Hoàng Linh cũng đã đánh giá, phân tích và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cần chủ động hơn trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, động viên CBCNV tham gia nhiều hơn nữa trong công tác SK-SC hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả SXKD toàn Xí nghiệp.

     Tại Hội nghị XNCĐ cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động SK-SC trong năm 2016.
Một số hình ảnh của hội nghị:


Đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc KHCN Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại hội nghịĐồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro ghi nhận sự nỗ lực và chúc mừng thành quả của XNCĐ tại hội nghị


Đồng chí Trịnh Hoàng Linh đã phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro


Đồng chí Nguyễn Quang Diễn – Phó Giám đốc Sản xuất, Phó Hội đồng SK-SC XNCĐ đã trình bày trước Hội nghị Báo cáo tổng kết phong trào sáng kiến, sáng chế năm 2016


Đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc KHCN Vietsovpetro trao thưởng cho các tập thể có thành tích tốt nhất trong phong trào SK-SC năm 2016