Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến – sáng chế năm 2019 kết hợp với Hội thảo Khoa học-công nghệ.

Chiều ngày 06.11.2020, Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến – sáng chế (SK-SC) năm 2019 kết hợp với bảo vệ các đề tài Khoa học-công nghệ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Tùng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến-Sáng chế – Phó Tổng Giám đốc Khoa học và Công nghệ Vietsovpetro, đồng chí Lê Đăng Tâm – Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Bộ máy điều hành Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quang Diễn – Phó phòng Vật tư – Thiết bị Bộ máy điều hành Vietsovpetro, đồng chí Phan Đức Tuấn – Thư ký Hội đồng Sáng kiến-Sáng chế – chuyên viên chính Phòng Kỹ thuật sản xuất Bộ máy điều hành Vietsovpetro cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Hội đồng SK-SC XNCĐ, đại diện các đơn vị trực thuộc XNCĐ có đóng góp vào thành tích SK-SC của XNCĐ năm 2019 và các tác giả và đồng tác giả của các sáng kiến năm 2019 của XNCĐ.

123 Next