Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện và Công ty GE Renewable tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị điện gió.

Xí nghiệp Cơ điện và Công ty GE Renewable tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị điện gió.

123 Next