Thông tin sản xuất

Lễ Khánh thành dự án thiết kế chế tạo thanh cần cẩu KEG và bộ trao đổi nhiệt T1B

Ngày 17.5.2018 XNCĐ đã tổ chức Lễ Khánh thành các dự án Thiết kế chế tạo thanh cần cẩu KEG và bộ trao đổi nhiệt để nung dầu thô T1B do XNCĐ tự thực hiện.

12 Next