Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Lễ Khánh thành các hạng mục công trình thuộc dự án Hoán cải và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1

Chiều ngày 08/01/2018, Xí nghiệp Cơ điện đã tổ chức Lễ Khánh thành các hạng mục thiết kế, mua sắm, chế tạo Hệ thống điều khiển, giám sát an toàn và công nghệ (ICSS) và Hệ thống tủ điện điều khiển, động lực và phân phối điện MCC/EMCC&DBs; do XNCĐ thực hiện thuộc dự án Hoán cải và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1.

12 Next