Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Lễ Khánh thành Bộ đo đa pha MPFM chế tạo cho BK 21- Công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 09/07/2020, Xí nghiệp Cơ điện đã tổ chức Lễ Khánh thành Bộ đo đa pha (MultiPhase Flowmeter-MPFM) do XNCĐ kết hợp Viện NCKH&TK; thiết kế và chế tạo cho BK 21 - Công trình thi đua của XNCĐ chào mừng Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

123 Next