Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Lễ Khánh thành các Skids do XNCĐ chế tạo cho BK-21- Công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 10/06/2020, Xí nghiệp Cơ điện đã tổ chức Lễ Khánh thành các Skids do XNCĐ thiết kế, chế tạo cho BK-21- Công trình thi đua của XNCĐ chào mừng Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

123 Next