Thông tin đoàn thể

Đảng bộ Xí nghiệp Cơ điện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 16/01/2020 của Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 14/05/2020 Đảng bộ Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 88 đảng viên.

123 Next