Thông tin đoàn thể

Đảng ủy XN Khai thác Dầu khí và Đảng ủy XN Cơ điện tổ chức chương trình về nguồn tại TP. Phan Thiết kết hợp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm v

hực hiện Chương trình công tác năm 2017 về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), vào ngày 12 và 13/8/2017, Đảng ủy XN Khai thác Dầu khí và Đảng ủy XN Cơ Điện phối hợp tổ chức chương trình về nguồn tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với sự có mặt của 27 đại biểu của hai đơn vị.

12 Next