Thông tin đoàn thể

Đảng ủy, Công đoàn XNCĐ tổ chức về nguồn tại Thanh hóa kết hợp trao tặng nhà Đại đoàn kết

Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy, Công đoàn XNCĐ đã tổ chức chương trình về nguồn tại Thanh hóa

123 Next