Thông tin đoàn thể

Đoàn thanh niên XNCĐ - Vietsovpetro tổ chức chương trình “Sửa chữa điện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2018; Kế hoạch hoạt động chiến dịch tình nguyện “ Mùa Hè Xanh” của Đoàn Thanh niên PVN Cụm phối hợp hoạt động Bà Rịa-Vũng Tàu (Cụm/Cụm BRVT), BCH Đoàn Thanh niên Vietsovpetro giao cho Đoàn Cơ sở Xí nghiệp Cơ điện chủ trì thực hiện chương trình “Sửa chữa hệ thống điện, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn” tại xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

12 Next